דינה רופמן

באתי, ראיתי ונשאבתי לעולם מופלא זה, עולם הריקמה.

רקמה ערבית
רקמה ערבית
רקמת הנשרים
רקמת הנשרים
רקמת קרמן
רקמת קרמן
מפית
מפית
סוזאני
סוזאני