1999 – "חוט השני", סימגלרי, מגדים.

דברי יעל בנימיני לוין באירוע