1989 – "זהר לרקמה", תיאטרון ירושלים

רקמה בתאטרון  מאת בתיה ברוטין