סוריה

בד לכרית
בד לכרית
כרית
כרית

אריג לחצאית
אריג לחצאית