המזרח הרחוק

ממחטה
ממחטה

ממחטה
ממחטה
כרית ברקמת אפליקציה
כרית ברקמת אפליקציה
רקמת משי ארוגה
רקמת משי ארוגה
כרית בעבודת אפלקיציה
כרית בעבודת אפלקיציה