המרכז לאמנות חזותית ע"ש ג'ינוגלי

 

 

בית הרקמה הירושלמי - אירועים וחדשות